Úvodná stránka / O galérii

Táto web fotogaléria je založená na aplikáci Piwigo.

Piwigo je softvér fotogalérie pre web vytvorený aktívnou komunitou používateľov a vývojárov. Rozšírenia a doplnky robia Piwigo jednoducho prispôsobiteľné. Zásadná výhoda nakoniec: Piwigo je bezplatné a opensource.

Navštívte Piwigo web stránky